EkoGüvenli sürüş, filoları güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için GRSP Ceo’su  Dave Cliff, GRSP bülteninde açıklama yaptı. Monash Üniversitesi’nden yakın zamanda yayınlanan ve Ulusal Yol Güvenliği Ortaklık Programı (NRSPP) tarafından duyurulan bir rapor , filo sahipleri Eko-Güvenli Sürüş programını uyguladığı zaman,  elde edilen çok sayıda faydayı zamanında hatırlatıyor.

Çalışma da vurgulananlar,  

  • Uygun hızda sürüş
  • Yumuşak frenleme
  • Daha seyrek frenleme
  • Uzun süreli rölanti yerine araçları kapatma
  • Doğru lastik basıncını korumak

Tek başına yakıt tüketimini % 30’a kadar azaltabilir. Bu tasarruflar büyük filolarda çarpıldığında, mali tasarruflar ve yaralanmalarda azalma önemli düzeydedir.

NRSPP araştırması, telematik kullanımının kaza sayısını yarıya indirebileceğini öne sürüyor ve teknolojinin sürücü davranışını iyileştirmedeki etkinliğini vurguluyor çünkü,

  • Sürücüler, güvenli bir şekilde araç kullanmaları için teşvik edilir ve eğitilir
  • Veriler, araç kullanımı ve bakım sorunlarını vurgular
  • Muhtemel davranışsal nedenler biliniyor
  • Sürücüler, gerçek dünyaya ve doğru verilere dayalı olarak gerektiği şekilde eğitilir, yeniden eğitilir, eğitilir veya disipline edilir.

Kötü sürüş davranışından kaynaklı yaralanmalar, Avustralya’da 2017-2019 yılları arasında 25-44 yaş arası kişiler için ölüm ve sakatlığın 3.  önde gelen nedeniydi. Kuruluşlar için filo maliyetlerinin etkisine ek olarak, yaralanma ve ölümlerin filo hizmeti, teslimat yönetimi, teslimatların yeniden programlanmasına  doğrudan etkisi vardır. Filo yöneticisinin dikkatini, verimli ve güvenli filoları işletmekten başka yöne çeker. Yaralanmış işçilerin değiştirilmesiyle ilgili maliyetler de vardır.

Eko-Güvenli Sürüş uygulanarak elde edilen başlıca güvenlik ve çevresel faydalar, bu uygulamayı iş dünyası ve topluluklar için iyileştirir. Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (GRSP), filo sahiplerini bu uygulamaları uygulamaya öncelik vermeye teşvik eder. https://www.grsproadsafety.org/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir