Küresel Yol Güvenliği Konusunda Üst Düzey Toplantı

0
Küresel yol güvenliği üst düzey toplantısı

30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde Küresel Yol Güvenliği Konusunda Üst Düzey Toplantı gerçekleşecek.

Karayolu trafik çarpışmaları her yıl yaklaşık 1,3 milyon can alıyor. Trafik çarpışmaları,  çocuklar ve genç yetişkinler arasında önde gelen ölüm nedeni. Karayolu trafik yaralanmalarının neden olduğu insani acılara ek olarak, hem yaralıların tedavi masrafları hem de ölen veya sakatlananların üretkenlik kaybı nedeniyle mağdurlar ve aileleri üzerinde ağır bir ekonomik yük oluşturmaktadırlar.

Daha geniş bir anlamda, karayolu trafik çarpışmalarının ulusal ekonomiler üzerinde ciddi bir etkisi vardır.  Ülkelere yıllık, gayri safi yurtiçi hasılalarının %3’üne mal olur. Ulaşım sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ve iklim eylemi  ile doğrudan bağlantılıdır.

On yıllık küresel eylem planı

DSÖ ve BM Bölgesel Komisyonları tarafından, BM Karayolu Güvenliği İşbirliği (UNRSC) ile işbirliği içinde, yolların güvenliğini artırmaya yönelik kilit eylemlerin uygulanmasında Üye Devletlere rehberlik etmek üzere 2021-2030 On Yılı için Küresel Plan geliştirilmiştir. Küresel Plan, sürdürülebilir finansman  sağlanmasının ve farklı sektörlerden ilgili aktörlerin katılımının 2030 hedefine ulaşılması için kritik faktörler olarak önemini vurgulamaktadır.

BM Genel Kurulu’nun 74/299 sayılı kararı “Küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi”, 2021-2030 Karayolu Güvenliği için İkinci On Yılı ilan etti; 2030 yılına kadar karayolu trafik ölümlerinin ve ciddi yaralanmaların en az %50 oranında azaltılması hedefini belirledi ve 2022’de UNGA’nın Karayolu Güvenliğine ilişkin Yüksek Düzeyli Toplantısı çağrısında bulundu.

“Küresel karayolu güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin Üst Düzey Toplantının kapsamı, yöntemleri, formatı ve organizasyonu” başlıklı 75/308 sayılı BM Genel Kurulu kararı aşağıdakileri kararlaştırmaktadır:

Küresel karayolu güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı, Ekonomik ve Sosyal Konseyin himayesinde toplanan sürdürülebilir kalkınma konulu üst düzey siyasi forum ile arka arkaya 2022’de New York’ta yapılacak. Boşlukları ve zorlukları ele alma, siyasi liderliği harekete geçirme, bu bağlamda çok sektörlü ve çok paydaşlı işbirliğini teşvik etmek ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin karayolu güvenliği ile ilgili hedeflerine ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi değerlendirilecek.

Tema

Üst Düzey Toplantının genel teması “Karayolu güvenliği için 2030 ufku: on yıllık bir eylem ve kararların güvence altına alınması” olacaktır.

Üst Düzey Toplantı, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmek üzere Genel Kurul Başkanı tarafından sunulacak, hükümetler arası müzakereler yoluyla önceden oybirliği ile kabul edilen özlü ve eyleme yönelik bir siyasi bildirgeyi onaylayacaktır. Fildişi Sahili ve Rusya Federasyonu Büyükelçileri bu müzakerelere liderlik etmekle görevlendirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir