3 Aralık

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak ilan edilmiştir.

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetme, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. DSÖ Dünya Engellilik Raporuna göre, dünya nüfusunun % 15’i engelli olarak yaşıyor Her insan bir engelli adayıdır. Hayatın her alanında engellilere saygı göstermek her ferdin görevidir.

Dünya çapında engelli yaşayan tahmini bir milyar insan, kapsayıcılık için birçok engelle karşı karşıyadır. Toplumun her alanında ve kalkınmada engellilerin haklarını ve esenliğini geliştirmek ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında engellilerin durumuna ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla bugün önemlidir.

  • Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i bir tür engellilikle yaşıyor. Bu insanların %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
  • Engelli kişiler dünyanın en büyük azınlığı olarak kabul edilmektedir. Sağlık, eğitim, istihdam ve daha az ekonomik fırsatları bulunur.
  • Büyük ölçüde ulaşım, bilgi ve teknoloji açısından kendilerine sunulan hizmetlerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
  • Engellilerin topluma dahil edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, onların toplumsal yaşama tam olarak katılmalarını sağlamak toplumumuza fayda sağlayacaktır,
  • Engellilerin karşılaştığı engeller bir bütün olarak toplum için yararlı değildir.
  • Engelli bireyler günlük yaşamlarında birçok engelle karşılaşmaktadır.
  • Engelliler çok daha yüksek şiddet riski altındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir